Wedding Service

Weddings

HOW CAN I ARRANGE A WEDDING? SUT Y GALLAF DREFNU PRIODAS?

Contact Canon Patrick (01267) 234183 to arrange an initial interview.

Cysyllter â’r Canon Patrick (01267) 234183 i drefnu’r cyfweliad cychwynnol.