Christening (Baptism)

Christening (Baptism)

HOW CAN I ARRANGE A CHRISTENING (BAPTISM)? SUT Y GALLAF
DREFNU BEDYDD?

Contact Canon Patrick on (01267) 234183. He will arrange to meet you, to fix a date and
time for the baptism/christening. He will also explain the service and answer any
questions.

Cysyllter â’r Canon Patrick (01267) 234183. Mi fydd ef yn trefnu i gwrdd â chi er mwyn
cael dyddiad ac amser i’r bedydd/cristno. Fe gewch esboniad o’r gwasanaeth a’r cyfle i
holi cwestiynau.